disk track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk track

    * kỹ thuật

    rãnh đĩa

    toán & tin:

    vệt chữ số