diskinesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diskinesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diskinesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diskinesis.

Từ điển Anh Việt

  • diskinesis

    * danh từ

    (y học) sự loạn vận động