disk drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk drive.

Từ điển Anh Việt

  • disk drive

    (Tech) bộ quay đĩa (từ), ổ đĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet