disk rolls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk rolls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk rolls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk rolls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk rolls

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cán dạng đĩa

    máy cán dạng mâm