disk valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • disk valve

  * kỹ thuật

  hình đĩa

  van đĩa

  hóa học & vật liệu:

  dạng đĩa