disk quota nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disk quota nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disk quota giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disk quota.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • disk quota

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần đĩa