crossing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crossing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crossing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crossing.

Từ điển Anh Việt

 • crossing

  /'krɔsiɳ/

  * danh từ

  sự đi qua, sự vượt qua

  sự cắt nhau, sự giao nhau; chỗ cắt nhau

  ngã tư đường

  lối đi trong hai hàng đinh

  sự lai giống

 • crossing

  (Tech) chéo, giao nhau; vượt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crossing

  * kinh tế

  mua ngang bán tắt

  * kỹ thuật

  chỗ đường giao nhau

  chỗ giao nhau

  đường giao

  giao cắt

  ngã tư

  ngã tư đường

  sự giao nhau

  sự vượt qua

  tâm phân rẽ

  y học:

  sự lai

  giao thông & vận tải:

  tâm ghi

Từ điển Anh Anh - Wordnet