container truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • container truck

  * kinh tế

  toa công-ten-nơ

  xe tải công-ten-nơ

  xe tải container

  * kỹ thuật

  xe tải chở côngtennơ

  giao thông & vận tải:

  xe tải côngtennơ