container station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container station

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cảng chuyển tải côngtennơ