container terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • container terminal

  * kinh tế

  trạm cuối công-ten-nơ

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  trạm cuối bốc dỡ côngtennơ