container tractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container tractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container tractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container tractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container tractor

    * kinh tế

    máy kéo công-ten-nơ