container berth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container berth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container berth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container berth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • container berth

  * kinh tế

  bãi công-ten-nơ

  chỗ đậu tàu công-ten-nơ

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  bộ công ten nơ