container traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container traffic

    * kinh tế

    chuyên chở bằng container

    sự chuyên chở bằng công -ten-nơ