container loader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container loader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container loader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container loader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container loader

    * kinh tế

    máy bốc dỡ hàng công-ten-nơ