container-n nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container-n nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container-n giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container-n.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container-n

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    côngtenơ-n