container train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container train

    * kinh tế

    tàu (đường sắt) container

    xe lửa công-ten-nơ