container standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container standard

    * kinh tế

    quy cách tiêu chuẩn công -ten-nơ