container car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

container car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm container car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của container car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • container car

    * kinh tế

    xe công-ten-nơ

    * kỹ thuật

    xe tải chở côngtennơ