close file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • close file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp đóng