close-knit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-knit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-knit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-knit.

Từ điển Anh Việt

 • close-knit

  * tính từ

  gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • close-knit

  held together as by social or cultural ties

  a close-knit family

  close-knit little villages

  the group was closely knit

  Synonyms: closely knit