close-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-up.

Từ điển Anh Việt

  • close-up

    /'klousʌp/

    * danh từ

    (điện ảnh) cảnh gần, cận cảnh