closeup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closeup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closeup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closeup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • closeup

    a photograph taken at close range

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).