closeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closeness.

Từ điển Anh Việt

 • closeness

  /'klousnis/

  * danh từ

  sự gần gũi, sự thân mật

  sự chật chội; sự bí hơi; sự ngột ngạt khó thở (không khí...)

  tính dày chặt, tính khít, tính mau (vải...)

  tính dè dặt, tính kín đáo

  tính hà tiện, tính bủn xỉn, tính keo cú

  tính chặt chẽ (lý luận)

 • closeness

  tính chính xác, sự gần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • closeness

  * kinh tế

  tính dày đặc

  tính khít

  * kỹ thuật

  độ chặt

  mật độ

  tính chính xác

  toán & tin:

  sự gần

  xây dựng:

  sự gần gũi

Từ điển Anh Anh - Wordnet