close-shut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-shut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-shut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-shut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • close-shut

    * kỹ thuật

    đóng kín