close-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-down.

Từ điển Anh Việt

  • close-down

    /'klouz'daun/

    * danh từ

    sự đóng cửa (nhà máy, thôi không sản xuất)