closet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closet.

Từ điển Anh Việt

 • closet

  /'klɔzit/

  * danh từ

  buồng nhỏ, buồng riêng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng để đồ; phòng kho

  (từ cổ,nghĩa cổ) phòng hội ý; phòng họp kín

  tủ đóng trong tường

  nhà vệ sinh ((cũng) water closet)

  close play

  kịch để đọc (không phải để diễn)

  closet strategist

  (mỉa mai) nhà chiến lược trong phòng

  * ngoại động từ

  giữ trong buồng riêng

  to be closeted with somebody: nói chuyện kín với ai trong buồng riêng; đóng kín cửa phòng hội ý riêng với ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • closet

  * kỹ thuật

  buồng

  buồng vệ sinh

  phòng

  phòng kho

  phòng vệ sinh

  tủ tường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • closet

  a small private room for study or prayer

  confine to a small space, as for intensive work

  Similar:

  cupboard: a small room (or recess) or cabinet used for storage space

  water closet: a toilet in Britain

  Synonyms: W.C., loo

  wardrobe: a tall piece of furniture that provides storage space for clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes

  Synonyms: press