cupboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cupboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cupboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cupboard.

Từ điển Anh Việt

 • cupboard

  /'kʌpbəd/

  * danh từ

  tủ (có ngăn), tủ búp phê

  a kitchen cupboard: tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp

  a clothes cupboard: tủ đựng quần áo

  cupboard love

  mối tình vờ vịt (vì lợi)

  to cry cupboard

  kêu đói, thấy đói, thấy kiến bò bụng ((thường) + belly, inside, stomach)

  my inside cries cupboard: tôi đã thấy kiến bò bụng

  skeleton in the cupboard

  (xem) skeleton

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cupboard

  a small room (or recess) or cabinet used for storage space

  Synonyms: closet