close box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • close box

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hộp đóng