can ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

can ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm can ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của can ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • can ice

  * kinh tế

  khối băng

  tảng băng

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nước đá block

  nước đá khối