candy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy.

Từ điển Anh Việt

 • candy

  /'kændi/

  * danh từ đường phèn; miếng đường phèn ((cũng) sugar gõn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẹo

  candy store: cửa hàng kẹo

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) côcain

  * ngoại động từ

  làm thành đường phèn

  tẩm đường, ướp đường, ngâm đường (hoa quả...)

  * nội động từ

  kết thành đường (mật ong...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • candy

  * kinh tế

  đường phèn

  kẹo

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kẹo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • candy

  a rich sweet made of flavored sugar and often combined with fruit or nuts

  Synonyms: confect

  Similar:

  sugarcoat: coat with something sweet, such as a hard sugar glaze

  Synonyms: glaze