candy cane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy cane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy cane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy cane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • candy cane

    a hard candy in the shape of a rod (usually with stripes)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).