candy kiss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy kiss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy kiss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy kiss.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • candy kiss

    Similar:

    kiss: any of several bite-sized candies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).