candy-tuft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy-tuft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy-tuft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy-tuft.

Từ điển Anh Việt

  • candy-tuft

    * danh từ

    cây thập tự