candy test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy test

    * kinh tế

    mẫu thử caramen