candy-floss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy-floss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy-floss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy-floss.

Từ điển Anh Việt

  • candy-floss

    * danh từ

    que kẹo

    vật hấp dẫn nhưng không có giá trị