glaze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glaze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glaze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glaze.

Từ điển Anh Việt

 • glaze

  /gleiz/

  * danh từ

  men, nước men (đồ sứ, đò gốm)

  a vase with a fine crackle glaze: cái lọ có nước men rạn đẹp

  đồ gốm tráng men

  nước láng, nước bóng (da, vải, bức tranh...)

  vẻ đờ đẫn (của mắt)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, lớp nước đá

  * ngoại động từ

  lắp kính, bao bằng kính

  to glaze a window: lắp kính cửa sổ

  tráng men; làm láng

  to glaze pottery: tráng men đồ gốm

  đánh bóng

  làm mờ (mắt)

  * nội động từ

  đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glaze

  * kinh tế

  đánh bóng

  đồ gốm tráng men

  men

  nước men

  phủ bề mặt

  tráng men

  xoa bóng

  * kỹ thuật

  đánh bóng

  đóng băng

  làm bóng

  làm bóng (giấy)

  láng

  lắp kính

  lớp láng

  lớp men

  nước bóng

  nước láng

  nước men

  men

  phủ băng

  sự đánh bóng

  sự láng bóng

  sự sáng màu

  tráng men

  xoa bóng

  cơ khí & công trình:

  làm bóng láng

  xây dựng:

  lángbóng

  ô tô:

  sự nhẵn bóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glaze

  any of various thin shiny (savory or sweet) coatings applied to foods

  a glossy finish on a fabric

  a coating for ceramics, metal, etc.

  coat with a glaze

  the potter glazed the dishes

  glaze the bread with eggwhite

  become glassy or take on a glass-like appearance

  Her eyes glaze over when she is bored

  Synonyms: glass, glass over, glaze over

  Similar:

  glass: furnish with glass

  glass the windows

  sugarcoat: coat with something sweet, such as a hard sugar glaze

  Synonyms: candy