canoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canoe.

Từ điển Anh Việt

 • canoe

  /kə'nu:/

  * danh từ

  xuồng

  to puddle one's own canoe

  tự lập, tự mình gánh vác lấy công việc của mình không ỷ lại vào ai

  * nội động từ

  bơi xuồng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • canoe

  * kỹ thuật

  canô

  hàng không mẫu hạm

  thuyền buồm

  xuồng

  xây dựng:

  ghe buồm

  tàu dẹt

  xuồng hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • canoe

  small and light boat; pointed at both ends; propelled with a paddle

  travel by canoe

  canoe along the canal