canara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canara

    Similar:

    kanara: a historical region of southwestern India on the west coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).