caner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caner.

Từ điển Anh Việt

  • caner

    xem cane