arab republic of egypt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arab republic of egypt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arab republic of egypt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arab republic of egypt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arab republic of egypt

    Similar:

    egypt: a republic in northeastern Africa known as the United Arab Republic until 1971; site of an ancient civilization that flourished from 2600 to 30 BC

    Synonyms: United Arab Republic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).