arabis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabis

    annual to perennial woody herbs of temperate North America, Europe and Asia: rockcress

    Synonyms: genus Arabis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).