arabis canadensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabis canadensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabis canadensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabis canadensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabis canadensis

    Similar:

    sicklepod: North American rock cress having very long curved pods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).