arabist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabist.

Từ điển Anh Việt

  • arabist

    /'ærəbist/

    * danh từ

    người nghiên cứu tiếng A-rập; người nghiên cứu văn hoá A-rập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabist

    a scholar who specializes in Arab languages and culture