arabidopsis thaliana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabidopsis thaliana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabidopsis thaliana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabidopsis thaliana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabidopsis thaliana

    a small invasive self-pollinating weed with small white flowers; much studied by plant geneticists; the first higher plant whose complete genome sequence was described

    Synonyms: mouse-ear cress

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).