arabidopsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabidopsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabidopsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabidopsis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabidopsis

    a genus of the mustard family having white or yellow or purplish flowers; closely related to genus Arabis

    Synonyms: genus Arabidopsis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).