arabidopsis lyrata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabidopsis lyrata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabidopsis lyrata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabidopsis lyrata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabidopsis lyrata

    a small noninvasive cross-pollinating plant with white flowers; closely related to Arabidopsis thaliana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).