arab-berbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arab-berbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arab-berbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arab-berbers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arab-berbers

    Similar:

    berbers: an ethnic minority descended from Berbers and Arabs and living in northern Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).