arabian sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabian sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabian sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabian sea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabian sea

    a northwestern arm of the Indian Ocean between India and Arabia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).