arabian peninsula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabian peninsula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabian peninsula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabian peninsula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arabian peninsula

    a peninsula between the Red Sea and the Persian Gulf; strategically important for its oil resources

    Synonyms: Arabia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).