arabian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arabian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arabian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arabian.

Từ điển Anh Việt

 • arabian

  /ə'reibjən/

  * tính từ

  (thuộc) A-rập

  Arabian Nights' Entertainments; Arabian Nights

  chuyện "một nghìn lẻ một đêm"

  * danh từ

  người A-rập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arabian

  a spirited graceful and intelligent riding horse native to Arabia

  Synonyms: Arab

  relating to or associated with Arabia or its people

  Arabian Nights

  Arabian Sea

  of or relating to Arabian horses

  Similar:

  arab: a member of a Semitic people originally from the Arabian peninsula and surrounding territories who speaks Arabic and who inhabits much of the Middle East and northern Africa